องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00005
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00133
เดือนก่อน 00244
ปีนี้ 02408
ปีก่อน 02715
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ.2540 - 20 พ.ค. 2567(ดู 17) 
  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม ๕ บทความ - 9 เม.ย. 2567(ดู 58) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 116) 
  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue - 19 ต.ค. 2566(ดู 159) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด - 26 ก.ย. 2566(ดู 204) 
  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พ.ศ.2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 160) 
  ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 171) 
  7 มิถุนายน 2567 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2 โดย นายประยุทธ นิลยอง ประธานสภา อบต.เมืองทอง ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองทอง - 7 มิ.ย. 2567(ดู 20) 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัย สมัยที่1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 66) 
  การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 64) 
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 22) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 13) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 19) 
  การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 - 25 ธ.ค. 2566(ดู 83) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 มิ.ย. 2567(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกว - 10 มิ.ย. 2567(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 เชื่อมตำบลโคกล่าม ฯ - 28 พ.ค. 2567(ดู 25) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ ตำบลโคกล่ามฯ - 28 เม.ย. 2567(ดู 18) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ - 2 ก.พ. 2567(ดู 108) 
  ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ - 23 ม.ค. 2567(ดู 122) 
  สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) - 3 เม.ย. 2566(ดู 173) 
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-11
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 จากบ้านสงเปลือยหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-07
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-07
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-04
  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-04
  ซื้อ อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนมิถุนยน 2567 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง วันทำการๆ ละ 55 ถุง จำนวน 19วันทำการ จำนวน 1,045 ถุงๆ ละไม่เกิน 6.89 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-28 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31

ภาพกิจกรรม

ประชาชนร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมตามสมควร และตามโอกาส 13 มิถุนายน 2567 ณ วัดโนนสูงหลวงปู่หลักคำ (ดู 2)

4 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ต.เมืองทอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน (ดู 56)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ดู 63)

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู 135)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 362)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 392)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การปรชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 12 มิถุนายน 2567 (ดู 2)

โครงการถนนปลอดขยะร่วมกับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านโนนสำราญ ม.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (ดู 4)

ดาวน์โหลดใหม่

  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เมืองทองอบต.เมืองทอง : [29 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปีพ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน : [8 เม.ย. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 : [29 มี.ค. 2567]
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีพ.ศ.2567 : [29 มี.ค. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 2567 : [28 มี.ค. 2567]
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2567 : [25 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 : [15 มี.ค. 2567]
  คู่มือการให้บริการการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง : [1 มี.ค. 2567]
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 : [14 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร