องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00006
วานนี้ 00034
เดือนนี้ 00434
เดือนก่อน 00518
ปีนี้ 00952
ปีก่อน 02715
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 42) 
  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue - 19 ต.ค. 2566(ดู 79) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด - 26 ก.ย. 2566(ดู 147) 
  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พ.ศ.2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 87) 
  ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 123) 
  คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 13 ก.ย. 2566(ดู 168) 
  ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด - 21 มิ.ย. 2566(ดู 107) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ - 2 ก.พ. 2567(ดู 15) 
  ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ - 23 ม.ค. 2567(ดู 17) 
  สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) - 3 เม.ย. 2566(ดู 120) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบ สขร.1) - 3 มี.ค. 2566(ดู 110) 
  ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.เมืองทอง หมู่ที่ 3 - 1 มี.ค. 2566(ดู 128) 
  ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง - 15 ก.พ. 2566(ดู 143) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) - 7 ก.พ. 2566(ดู 176) 
  จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 จากบ้าน นางสุภาวดี จันทะโยธา ถึงบ้านนางสาวเมทินี แสนบุญมี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 215.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-22
  จ้างซ่อมแซมไหล่ทางภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ปริมาณดินลูกรัง 36 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ตามรายละเอียดของกองช่าง อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างซ่อมแซมไหล่ทางภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ปริมาณดินลูกรัง 36 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ตามรายละเอียดของกองช่าง อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างซ่อมแซมไหล่ทางภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ปริมาณดินลูกรัง 36 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ตามรายละเอียดของกองช่าง อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน 20 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 8,268.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-31
  ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน 20 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 29,351.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-31

ภาพกิจกรรม

ประชุมพนักงานส่วนตำบล (ดู 10)

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (คอร์ลัม 1) (ดู 27)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู 92)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ดู 124)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 319)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 352)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ร่วมกิจกรรมบุญคูณลานข้าว ณ บ้านสงเปลือย ม.5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู 27)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู 21)

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : [13 ก.พ. 2567]
  คู่มือปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป : [13 ก.พ. 2567]
  คู่มือปฏิบัติงานช่างโยธา : [13 ก.พ. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2567 : [31 ม.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 : [31 ธ.ค. 2566]
  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2567-2569) : [19 ธ.ค. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 : [30 พ.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 : [31 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566 : [27 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร