องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00002
วานนี้ 00011
เดือนนี้ 00119
เดือนก่อน 00425
ปีนี้ 02150
ปีก่อน 02715
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม ๕ บทความ - 9 เม.ย. 2567(ดู 34) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 88) 
  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue - 19 ต.ค. 2566(ดู 138) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด - 26 ก.ย. 2566(ดู 185) 
  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พ.ศ.2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 139) 
  ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 155) 
  คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 13 ก.ย. 2566(ดู 209) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ - 2 ก.พ. 2567(ดู 87) 
  ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ - 23 ม.ค. 2567(ดู 78) 
  สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) - 3 เม.ย. 2566(ดู 161) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบ สขร.1) - 3 มี.ค. 2566(ดู 144) 
  ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.เมืองทอง หมู่ที่ 3 - 1 มี.ค. 2566(ดู 159) 
  ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง - 15 ก.พ. 2566(ดู 167) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) - 7 ก.พ. 2566(ดู 220) 
  จ้างเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  จ้าง-ค่าจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขันพร้อมประดับผ้าเต็นท์กองอำนวยการ เช่น ประดับผ้าฯ จัดเตรียมสนามกีฬาทุกประเภทที่ใช้ในการแข่งขันฯลฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต่้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาวัดโนนสูง ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ยูเอสที ชนิดกล่อง วันทำการๆ ละ 209 กล่อง จำนวน 11 วันทำการ จำนวน 2,299 กล่องๆ ละไม่เกิน 8.13 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ซื้อวัสดุสำนักงานดังกล่าว เพื่อใช้งานในส่วนการคลังและเพื่อความสะดวกในการทำงานในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ในส่วนกองช่าง อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15

ภาพกิจกรรม

4 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ต.เมืองทอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน (ดู 41)

ประชุมพนักงานส่วนตำบล (ดู 35)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

29 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมการออกตรวจให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานช่องหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ดู 46)

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู 122)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 346)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 369)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการบัณฑิตน้อย วันที่ 28 มีนาคม 2567 (ดู 41)

โครงการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 27 มีนาคม 2567 (ดู 36)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 : [29 มี.ค. 2567]
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีพ.ศ.2567 : [29 มี.ค. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 2567 : [28 มี.ค. 2567]
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2567 : [25 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 : [15 มี.ค. 2567]
  คู่มือการให้บริการการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง : [1 มี.ค. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : [13 ก.พ. 2567]
  คู่มือปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป : [13 ก.พ. 2567]
  คู่มือปฏิบัติงานช่างโยธา : [13 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร