องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00001
วานนี้ 00008
เดือนนี้ 00172
เดือนก่อน 00217
ปีนี้ 02664
ปีก่อน 02715
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ.2540 - 20 พ.ค. 2567(ดู 46) 
  เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม ๕ บทความ - 9 เม.ย. 2567(ดู 99) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 167) 
  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue - 19 ต.ค. 2566(ดู 190) 
  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด - 26 ก.ย. 2566(ดู 248) 
  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พ.ศ.2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 194) 
  ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 203) 
  7 มิถุนายน 2567 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2 โดย นายประยุทธ นิลยอง ประธานสภา อบต.เมืองทอง ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองทอง - 7 มิ.ย. 2567(ดู 77) 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง สมัยสามัย สมัยที่1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 97) 
  การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 97) 
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 55) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 78) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 72) 
  การประชุมสภา อบต.เมืองทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 - 25 ธ.ค. 2566(ดู 121) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน  - 19 ก.ค. 2567(ดู 7) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 10 มิ.ย. 2567(ดู 62) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกว - 10 มิ.ย. 2567(ดู 61) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 เชื่อมตำบลโคกล่าม ฯ - 28 พ.ค. 2567(ดู 64) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ ตำบลโคกล่ามฯ - 28 เม.ย. 2567(ดู 71) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ - 2 ก.พ. 2567(ดู 156) 
  ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ - 23 ม.ค. 2567(ดู 161) 
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-19
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-19
  ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ในส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-16
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-07-11
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ในส่วนสำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-08
  ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง วันทำการๆ ละ 192 ถุง จำนวน 20 วันทำการ จำนวน 3,840 ถุงๆ ละไม่เกิน 6.89 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27
  ซื้ออาหรเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองเดือนกรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27

ภาพกิจกรรม

ประชาชนร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมตามสมควร และตามโอกาส 13 มิถุนายน 2567 ณ วัดโนนสูงหลวงปู่หลักคำ (ดู 58)

ประชุมพนักงานส่วนตำบล วันที่ 7 มิถุนายน 2567 (ดู 33)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

28 มิถุนายน 2567 โครงการอบรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล ณ วัดป่าหนองโปร่ง บ้านหนองจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ดู 24)

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ดู 94)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 392)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 432)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การปรชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 12 มิถุนายน 2567 (ดู 53)

โครงการถนนปลอดขยะร่วมกับโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านโนนสำราญ ม.6 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 (ดู 47)

ดาวน์โหลดใหม่

  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เมืองทองอบต.เมืองทอง : [29 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตปีพ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน : [8 เม.ย. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 : [29 มี.ค. 2567]
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีพ.ศ.2567 : [29 มี.ค. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 2567 : [28 มี.ค. 2567]
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2567 : [25 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 : [15 มี.ค. 2567]
  คู่มือการให้บริการการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง : [1 มี.ค. 2567]
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 : [14 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร