องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 8

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
รายงานการแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10   11 ม.ค. 2567 123
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   19 ธ.ค. 2565 311
แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2566   19 ต.ค. 2565 341