องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566   31 ธ.ค. 2566 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566   30 พ.ย. 2566 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2566 12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   31 ส.ค. 2566 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ.2566   30 ส.ค. 2566 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566   31 ก.ค. 2566 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   30 มิ.ย. 2566 13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   31 พ.ค. 2566 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2566   30 เม.ย. 2566 4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   28 ก.พ. 2566 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2566   31 ม.ค. 2566 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   31 ธ.ค. 2565 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   30 พ.ย. 2565 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565   31 ต.ค. 2565 51