องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567   15 มี.ค. 2567 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 291
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566   31 ธ.ค. 2566 127
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566   30 พ.ย. 2566 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2566 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   31 ส.ค. 2566 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ.2566   30 ส.ค. 2566 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566   31 ก.ค. 2566 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   30 มิ.ย. 2566 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   31 พ.ค. 2566 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2566   30 เม.ย. 2566 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   28 ก.พ. 2566 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2566   31 ม.ค. 2566 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   31 ธ.ค. 2565 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   30 พ.ย. 2565 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565   31 ต.ค. 2565 87