องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 361
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   9 ม.ค. 2566 237
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   16 พ.ย. 2565 192