องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ 2 ก.พ. 2567 15
ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ 23 ม.ค. 2567 18
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) 3 เม.ย. 2566 121
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบ สขร.1) 3 มี.ค. 2566 111
ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.เมืองทอง หมู่ที่ 3 1 มี.ค. 2566 129
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 15 ก.พ. 2566 143
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) 7 ก.พ. 2566 176
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ม.4 11 ม.ค. 2566 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองเมือง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้าน นางบูญเลิศ ทานิสุทธิ ไปทางทิศตะวันออก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 9 ม.ค. 2566 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ ๗ บริเวณจาก ที่นานายชาญณรงค์ จันทะอุ่มเม้า ไปทางทิศใต้ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนาง บุญเที่ยง อินประเสริฐ ไปทางทิศตะวันตก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 9 ม.ค. 2566 117
ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 9 ม.ค. 2566 83
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 9 ม.ค. 2566 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านตำรวจ สหภพ ศรีสมศักดิ์ ไปทางทิศตะวันออก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (ตามแบบ สขร.1) 4 ม.ค. 2566 66
ประกาศ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 ธ.ค. 2565 71
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 20 ธ.ค. 2565 68
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (ตามแบบ สขร.1) 10 ธ.ค. 2565 53
ประกาศ จัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 30 พ.ย. 2565 80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (ตามแบบ สขร.1) 2 พ.ย. 2565 71
ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบระมาณ พ.ศ 2566 1 พ.ย. 2565 130