องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 8

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-651-722
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.muangthong.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง
เลขที่ 120 หมู่ 2 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
​โทรศัพท์  043-651-722
View : 641