องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น   12 เม.ย. 2566 68
ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   4 เม.ย. 2566 72
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล   31 มี.ค. 2566 252
การคัดเลือกกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง   18 ม.ค. 2566 61
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัด   21 ธ.ค. 2565 55
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (1ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)   7 ต.ค. 2565 144
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืกสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ 2565   22 มี.ค. 2565 127