องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


ออนไลน์ : 5

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วันที่ โหลด
คู่มือการให้บริการการลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มี.ค. 2567 30
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   13 ก.พ. 2567 92
คู่มือปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป   13 ก.พ. 2567 101
คู่มือปฏิบัติงานช่างโยธา   13 ก.พ. 2567 189
คู่มือการใช้งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   27 มี.ค. 2566 133
คู่มือการใช้งานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   27 มี.ค. 2566 96
คู่มือการใช้งานระบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กหรปกครองส่วนท้องถิ่น   27 มี.ค. 2566 580