องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
ผลการประเมินความพึงพอใจ   22 มิ.ย. 2566 105
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   31 พ.ค. 2566 101
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2566   24 มี.ค. 2566 113