องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2567-2569)   19 ธ.ค. 2566 311
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 - พ.ศ. 2566   4 เม.ย. 2566 378
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566   5 ม.ค. 2566 364