องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 2567   28 มี.ค. 2567 60
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   6 เม.ย. 2566 656