องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2567   25 มี.ค. 2567 110
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2566 (ระบบ E - PlanNacc)   1 ธ.ค. 2566 35
ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตปีพ.ศ.2566 - 2570   27 ต.ค. 2565 31
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 - 2570   6 ต.ค. 2565 132