องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ประชาชนร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมตามสมควร และตามโอกาส 13 มิถุนายน 2567 ณ วัดโนนสูงหลวงปู่หลักคำ

ประชาชนร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมตามสมควร และตามโอกาส  13 มิถุนายน 2567  ณ วัดโนนสูงหลวงปู่หลักคำ... วันที่ 14 มิ.ย. 2567 (ดูู 58)

ประชุมพนักงานส่วนตำบล วันที่ 7 มิถุนายน 2567

ประชุมพนักงานส่วนตำบล วันที่ 7 มิถุนายน 2567... วันที่ 7 มิ.ย. 2567 (ดูู 33)

4 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ต.เมืองทอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน

4 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ต.เมืองทอง ทั้ง 10 หมู่บ้าน... วันที่ 4 มี.ค. 2567 (ดูู 85)

ประชุมพนักงานส่วนตำบล

ประชุมพนักงานส่วนตำบล  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2567 ... วันที่ 8 ก.พ. 2567 (ดูู 76)

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (คอร์ลัม 1)

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE-X-RAY  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  ประจำเดือนมกราคม  2567  (คอร์ลัม 1)... วันที่ 25 ม.ค. 2567 (ดูู 111)

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (คอลัม 2)

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE-X-RAY  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  ประจำเดือน  มกราคม  2567... วันที่ 25 ม.ค. 2567 (ดูู 115)

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (คอร์ลัม 3)

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE-X-RAY  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  (คอร์ลัม 3)... วันที่ 25 ม.ค. 2567 (ดูู 199)

กิจกรรมปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองทอง

กิจกรรมปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองทอง... วันที่ 28 ธ.ค. 2566 (ดูู 189)

รายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์

รายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์... วันที่ 15 ธ.ค. 2566 (ดูู 101)

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันเข้าพรรษา

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันเข้าพรรษา  วันที่  29  ตุลาคม  2566... วันที่ 29 ต.ค. 2566 (ดูู 106)

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันลอยกระทง พ.ศ. 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันลอยกระทง  ประจำปี  พ.ศ. 2566... วันที่ 26 ต.ค. 2566 (ดูู 154)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.เมืองทอง... วันที่ 11 ต.ค. 2566 (ดูู 111)

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thsi Nationt Flag Day)

28 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง นายทองล้วน ปราระจูม นายก อบต.เมืองทอง, นายประยุทธ นิลยอง ประธานสภาฯ, นางอนันตา บุตรตะกาศ ปลัด อบต., พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน(Thai National Fla..... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 116)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 258)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด.เมืองทอง

วันที่  11  สิงหาคม  2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศพด.เมืองทอง  ... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 109)

การปรับภูมิทัศน์ อบต.เมืองทอง

วันที่  9  สิงหาคม  2566  การปรับภูมิทัศน์ อบต.เมืองทอง  ... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 124)

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  วันที่  8  สิงหาคม  2566    ... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 78)

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่  8  สิงหาคม  2566  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 109)

โครงการอบรมจริยธรรม พ.ศ. 2566

โครงการอบรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 112)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 97)