องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

งานควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 5

งานควบคุมภายใน วันที่ โหลด
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เมืองทองอบต.เมืองทอง   29 พ.ค. 2567 18
กฎบัตรการตรวจภายใน-64   30 ก.ย. 2563 65