องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 6

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   9 ม.ค. 2566 118
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   9 ม.ค. 2566 99
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   9 ม.ค. 2566 81
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566   5 ม.ค. 2566 171