องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
โครงการบัณฑิตน้อย วันที่ 28 มีนาคม 2567

โครงการบัณฑิตน้อย วันที่ 28 มีนาคม 2567...

28 มี.ค. 2567 41
โครงการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 27 มีนาคม 2567

โครงการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ  วันที่  27  มีนาคม  2567...

27 มี.ค. 2567 36
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกวดความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

การจัดงาน MOI Waste  Bank  Week - มหาดไทยปักธงประกวดความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....

14 มี.ค. 2567 44
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เมืองทอง วันที่ 6 มีนาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.เมืองทอง  วันที่ 6 มีนาคม  2567...

6 มี.ค. 2567 40
โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างต่างๆ จากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างต่างๆ จาก.....

6 มี.ค. 2567 43
27 กุมภาพันธ์ 2567 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

27  กุมภาพันธ์  2567  อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  ณ&nbs.....

27 ก.พ. 2567 36
ร่วมกิจกรรมบุญคูณลานข้าว ณ บ้านสงเปลือย ม.5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมกิจกรรมบุญคูณลานข้าว ณ บ้านสงเปลือย ม.5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567...

12 ก.พ. 2567 68
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567...

13 ม.ค. 2567 57
การประชุมคณะกรรมการติดตามแผน

การประชุมคณะกรรมการติดตามแผน...

14 ธ.ค. 2566 78
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566...

27 พ.ย. 2566 34
รูปแข่งขันกีฬาเมืองโพธิ์ศรีสะอาด

รูปแข่งขันกีฬาเมืองโพธิ์ศรีสะอาด  วันที่  8  พฤศจิกายน  2566...

8 พ.ย. 2566 28
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หมู่ที่ 1 - 2

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หมู่ที่ 1 - 2 ...

2 พ.ค. 2566 123
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  พ.ศ.2566...

19 เม.ย. 2566 161