องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
ร่วมกิจกรรมบุญคูณลานข้าว ณ บ้านสงเปลือย ม.5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมกิจกรรมบุญคูณลานข้าว ณ บ้านสงเปลือย ม.5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567...

12 ก.พ. 2567 27
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567...

13 ม.ค. 2567 21
การประชุมคณะกรรมการติดตามแผน

การประชุมคณะกรรมการติดตามแผน...

14 ธ.ค. 2566 46
กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566...

27 พ.ย. 2566 16
รูปแข่งขันกีฬาเมืองโพธิ์ศรีสะอาด

รูปแข่งขันกีฬาเมืองโพธิ์ศรีสะอาด  วันที่  8  พฤศจิกายน  2566...

8 พ.ย. 2566 9
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หมู่ที่ 1 - 2

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หมู่ที่ 1 - 2 ...

2 พ.ค. 2566 100
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  พ.ศ.2566...

19 เม.ย. 2566 141