องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในก.....

16 มิ.ย. 2566 92
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ...

21 ก.พ. 2566 125
การดำเนินการความโปร่งใสป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยนายทองล้วน ปราระจูม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ร่วมประชุ.....

28 เม.ย. 2565 80
โครงการประชุมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการประชุมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค.....

11 มี.ค. 2565 74