องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   10 ม.ค. 2566 142
มาตราเผยแพร่ข้อมูลต่อสราธารณะ   9 ม.ค. 2566 69
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   9 ม.ค. 2566 57
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   9 ม.ค. 2566 55