องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 10

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี2566   26 ต.ค. 2566 13
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   10 ม.ค. 2566 285
มาตราเผยแพร่ข้อมูลต่อสราธารณะ   9 ม.ค. 2566 96
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   9 ม.ค. 2566 89
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   9 ม.ค. 2566 93