องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.เมืองทอง หมู่ที่ 3


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.เมืองทอง หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  3
เปิดไฟล์
โพสโดย : นาฏลัดดา   วันที่ : 1 มีนาคม 2566   View : 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองเมือง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้าน นางบูญเลิศ ทานิสุทธิ ไปทางทิศตะวันออก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  (ดู 156)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ ๗ บริเวณจาก ที่นานายชาญณรงค์ จันทะอุ่มเม้า ไปทางทิศใต้ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู 113)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนาง บุญเที่ยง อินประเสริฐ ไปทางทิศตะวันตก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  (ดู 144)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ม.4  (ดู 139)
ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2  (ดู 108)
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  (ดู 108)
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  (ดู 167)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :