องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบ สขร.1)


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ตามแบบ สขร.1)
เปิดไฟล์
โพสโดย : นาฏลัดดา   วันที่ : 3 มีนาคม 2566   View : 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองเมือง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้าน นางบูญเลิศ ทานิสุทธิ ไปทางทิศตะวันออก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  (ดู 166)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ ๗ บริเวณจาก ที่นานายชาญณรงค์ จันทะอุ่มเม้า ไปทางทิศใต้ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู 131)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนาง บุญเที่ยง อินประเสริฐ ไปทางทิศตะวันตก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  (ดู 174)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ม.4  (ดู 150)
ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2  (ดู 126)
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  (ดู 141)
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  (ดู 178)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :