องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกริตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 จากบ้าน นางศูนย์ตัน  อิณลา  ถึงที่ นายลำพัน  ธุระพันธ์ ช่วงที่ 2 จากที่นายลำพัน  ธุระพันธ์  ถึงวัดโนนสูง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ทั้งนี้ตามแบบ  กงอช่าง อบต.เมืองทอง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสโดย : กาญจนา   วันที่ : 23 มกราคม 2567   View : 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองเมือง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้าน นางบูญเลิศ ทานิสุทธิ ไปทางทิศตะวันออก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  (ดู 202)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ ๗ บริเวณจาก ที่นานายชาญณรงค์ จันทะอุ่มเม้า ไปทางทิศใต้ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู 183)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนาง บุญเที่ยง อินประเสริฐ ไปทางทิศตะวันตก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง  (ดู 220)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ม.4  (ดู 181)
ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2  (ดู 172)
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  (ดู 206)
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  (ดู 210)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :