องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy  Fondue
เปิดไฟล์
โพสโดย : นาฏลัดดา   วันที่ : 19 ตุลาคม 2566   View : 159
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  (ดู 131)
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  (ดู 198)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   (ดู 534)
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 8  (ดู 225)
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งและซ่อมแซมตามจุดที่ชำรุดประจำหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลเมืองทองรวมทั้งภายในที่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง  (ดู 112)
แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ดู 158)
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 -กุมภาพันธ์ 2564  (ดู 123)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :