องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 21 มิถุนายน 2566   View : 182
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  (ดู 168)
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  (ดู 244)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   (ดู 638)
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 8  (ดู 278)
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งและซ่อมแซมตามจุดที่ชำรุดประจำหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลเมืองทองรวมทั้งภายในที่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง  (ดู 144)
แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ดู 195)
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 -กุมภาพันธ์ 2564  (ดู 170)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :